TCPIP.NL
Informatie over tcp/ip gerelateerde zaken

 
 

disclaimer

TCPIP zal deze pagina's regelmatig te actualiseren en/of aan vullen, echter, ondanks onze zorg en aandacht kan er voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan. TCPIP is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgschade alsgevolg van informatie zoals die hier wordt verstrekt. Verwijzingen naar sites die niet door TCPIP worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TCPIP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt door TCPIP afgewezen.

 

 

Copyright 2008 tcpip - contact - disclaimer